LEDVANCE DOWNLIGHT INSERT SLIM - OSRAM

DOWNLIGHT INSERT SLIM

New product

DOWNLIGHT INSERT SLIM 12W/830/840/865 CUADRADO G2
DOWNLIGHT INSERT SLIM 12W/830/840/865 REDONDO G2
DOWNLIGHT INSERT SLIM 18W/830/840/865 CUADRADO G2
DOWNLIGHT INSERT SLIM 18W/830/840/865 REDONDO G2
DOWNLIGHT INSERT SLIM 24W/830/840/865 CUADRADO G2
DOWNLIGHT INSERT SLIM 24W/830/840/865 REDONDO G2
DOWNLIGHT INSERT SLIM 30W/830/840/865 CUADRADO G2
DOWNLIGHT INSERT SLIM 30W/830/840/865 REDONDO G2

Add to wishlist